Ieder kind verdiend een thuis

Maar dat een kind zich ook daadwerkelijk thuis voelt op een plek die voor hem of haar nieuw is, en waarbij papa en of mama ontbreekt, vraagt enige aandacht. Hier liggen de prioriteiten van Samen Thuis en wij besteden hier dan ook veelvuldig aandacht aan.

Samen Thuis wil deze visie realiseren door het voeren van een zo normaal mogelijk gezinsleven. Iedereen vervult zijn eigen rol en wordt geacht mee te draaien in het gezin van Samen Thuis.

De ruimtes zijn groot genoeg om in te kunnen leven, te ontdekken en plezier te kunnen maken. De ruimte om de zorgboerderij is een plek zijn waar de kinderen zich kunnen uiten, waar ze kunnen ravotten en lekker kind kunnen zijn. Hiervoor heeft Samen Thuis, onder andere speeltoestellen geplaatst en een kinderboerderij aangelegd. Een kinderboerderij waarin vooral kleinvee wordt gehouden. Denk hierbij aan geiten, kippen, cavia’s, konijnen, schapen, ezels en pony’s.

Zorgboerderij Samen Thuis wil hen die tijdelijk niet functioneert in de eigen omgeving, dit kan zijn het eigen gezin, het onderwijs, de werkplek en of de samenleving, de mogelijkheid bieden hen hierin te ondersteunen.

Wat doen wij?

Het doel is het bieden van opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren op een plek waar ze zich veilig voelen. In een omgeving waar ze zich kunnen uiten, zich kunnen ontwikkelen en zich zelf kunnen zijn. De boerderij is zo ingericht dat zowel binnen als buiten optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de boerderij biedt. Denk hierbij aan een ruime kinderboerderij, een speeltuin, een moestuin, een binnen speelruimte, een grote woonkeuken, ruime leefruimte en voldoende ruime kinderslaapkamers.

Samen Thuis creëert een huiselijke sfeer waarbij plezier voorop staat en de begeleiding wordt geboden door vaste gezichten. Wij bieden zes woonplekken, waardoor kinderen tijdelijk of voor een langere periode in het gezin kunnen verblijven. Vier logeerplekken in de weekenden en vakanties, en twee crisisplaatsen voor kortdurende opvang in noodsituaties.

Daarnaast bieden wij dagbesteding aan jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan, of een werkplek aan jongeren en volwassenen die (tijdelijk) niet meekomen op de arbeidsmarkt. We werken nauw samen met professionele therapeuten die de kinderen, die dat nodig hebben, begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen en het stimuleren van de ontwikkeling.

het team

[wyde_team_slider color=”#ffffff” visible_items=”5″ show_navigation=”true” show_pagination=”true” auto_play=””]