Samen Thuis biedt een thuis

Dat een kind zich ook daadwerkelijk thuis voelt op een plek die voor hem of haar nieuw is, en waarbij vader en of moeder ontbreekt, vraagt enige aandacht. Hier liggen de prioriteiten van Samen Thuis en wij besteden hier dan ook veelvuldig aandacht aan.

Samen Thuis wil deze visie realiseren door het voeren van een zo normaal mogelijk gezinsleven. Iedereen vervult zijn eigen rol en wordt geacht mee te draaien in het gezin.

De zorgboerderij is ingericht om te kunnen opgroeien in een gezinssituatie, te ontdekken en plezier te kunnen maken.

Zorgboerderij Samen Thuis wil hen die tijdelijk niet functioneert in de eigen omgeving, dit kan zijn het eigen gezin, het onderwijs, de werkplek en of de samenleving, de mogelijkheid bieden hen hierin te ondersteunen.

Het doel is het bieden van opvang en begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen op een plek waar ze zich veilig voelen. In een omgeving waar ze zich kunnen uiten, zich kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.

De zorgboerderij is zo ingericht dat zowel binnen als buiten optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de boerderij biedt. Denk hierbij aan een ruime kinderboerderij, een speeltuin, een speelzolder, een grote woonkeuken, ruime leefruimte en voldoende ruime kinderslaapkamers.

Samen Thuis creëert een huiselijke sfeer waarbij plezier voorop staat en de begeleiding wordt geboden door vaste gezichten. Wij bieden momenteel negen woonplekken, voor kinderen en jongvolwassenen die voor een langere periode in het gezin kunnen verblijven.

Naast slaapkamers/studio’s in de boerderij hebben wij ook twee appartementen waar jongvolwassenen een eerste stap kunnen maken richting het zelfstandig- / begeleid wonen.