[rev_slider_vc alias=”Logeeropvang”]

Zorgaanbod

Wonen

Samen Thuis biedt zes perspectief biedende woonplekken aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar oud. Perspectief biedend houdt in dat het kind langdurig in het gezin verblijft waarbij het kind de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen passende aan zijn/haar mogelijkheden.

Wij bieden kleinschaligheid en continuïteit waarbij er een eenduidig opvoedingklimaat wordt geboden. Door de continuïteit zijn wij instaat in een vroeg stadium veranderlijk gedrag te signalering om hier direct op in te spelen. Hierbij maken wij gebruik van een netwerk van verschillende hulpverleners waarbij ons hulpverleningsaanbod breed is en de hulpverlening zo dicht mogelijk plaats vindt in de omgeving van het kind.

Logeren

Naast wonen biedt Samen Thuis logeeropvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar oud. Dit kan in de weekenden en of de vakanties zijn. De kinderen wonen over het algemeen thuis waarbij het gezin ontlast wordt op het moment dat het kind logeert op de zorgboerderij. Hierbij gaat het vaak om stoornissen in het gedrag of de lichamelijke gesteldheid van het kind en of zijn/haar ouders. Op de zorgboerderij kan een kind zichzelf zijn ook als hij/zij samenspelen moeilijk vindt of om een andere benadering vraagt.

Helaas hebben wij geen mogelijkheid opvang te bieden aan kinderen met een lichamelijke beperking wanneer dit een grote rol speelt in de mobiliteit van het kind.

Dagopvang

Het is heel goed mogelijk dat een kind gewoon thuis verblijft maar enkele uren opvang nodig heeft. Denk hierbij aan woensdagmiddag of vrijdag wanneer het schoolgaande kind mogelijk vrij heeft. Of het kind nog te jong is om naar school te gaan maar wel toe is om zich naast het gezin ergens anders te ontwikkelen.

Samen Thuis heeft de mogelijkheid deze kinderen een zinvolle dagbesteding te bieden waarbij spel en leren omgaan met elkaar centraal zal staan. We beschikken over een aantrekkelijke speelruimte in de boerderij waar uitdagend speelmateriaal aanwezig is. Ook om de boerderij is er genoeg ruimte voor vertier en ontwikkeling, denk hierbij aan een speeltuin en een kinderboerderij. Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk om een individueel begeleidingsplan op te stellen waarbij het kind werkt aan zijn/haar ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om leren samen spelen, het leren uiten van emoties of het leren omgaan met een stoornis, ongewenst gedrag of andere belangrijke gebeurtenissen/traumatische ervaringen. Dit begeleidingsplan wordt altijd is samenwerking met de ouders/verzorgers en indien mogelijk met het kind opgesteld.

Dagbesteding

Het kan zijn dat je (tijdelijk) niet mee komt in het onderwijs of op de reguliere arbeidsmarkt. Wij bieden deze mensen een werkplek op de boerderij. Samen Thuis is een zorgboerderij voor kinderen die tijdelijk of voor langere periode niet thuis kunnen wonen. De boerderij is voorzien van een kinderboerderij, speeltuin en moestuin. Hier liggen de werkzaamheden voor de deelnemers in de dagbesteding. Het verzorgen en onderhouden van de dieren en de dier verblijven, het onderhoud van de tuin en de speeltuin zoals het snoeien van het struikgewas en het maaien het gras, het onderhouden van de moestuin, maar ook handarbeid zoals houtbewerking en keramiek behoort tot de mogelijkheden.
De werkzaamheden zijn belangrijk voor het onderhoud van de boerderij en daarmee voor de veiligheid van iedereen die op Samen Thuis, woont, werkt, logeert of recreëert. De groepen in de werkvoorziening zijn niet groter dan zes en worden begeleidt door Bart en Martijn. Door het verrichten van de werkzaamheden en het inzetten van de eigen kwaliteiten willen wij de deelnemers de mogelijkheid bieden zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en zich op sociaal gebied te ontwikkelen.

Crisisopvang

Het kan zijn dat een kind/jongere in een noodsituatie op zeer korte termijn opvang nodig heeft. Wij bieden twee crisisplaatsen waar kinderen/jongeren tijdelijk gebruik van kunnen maken. Het kind en het gezin kunnen tot rust komen en de hulpverlening heeft indien noodzakelijk de mogelijkheid te zoeken naar een geschikte vervolg plaatsing voor het kind. In dit geval is er altijd sprake van een plaatsing door een hulpverlenende instelling die verantwoordelijk is voor de plaatsing op de zorgboerderij en de eventueel vervolg hulpverlening.