Loading...
Zorgaanbod2019-02-05T10:25:18+00:00

Zorgaanbod

Wonen

Samen Thuis biedt zeven perspectief biedende woonplekken aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar oud. Perspectief biedend houdt in dat het kind langdurig in het gezin verblijft waarbij het kind de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen passende aan zijn/haar mogelijkheden.

Wij bieden kleinschaligheid en continuïteit waarbij er een eenduidig opvoedingsklimaat wordt geboden. Door de continuïteit zijn wij in staat in een vroeg stadium veranderlijk gedrag te signalering om hier direct op in te spelen. Hierbij maken wij gebruik van een netwerk van verschillende hulpverleners waarbij ons hulpverleningsaanbod breed is en de hulpverlening zo dicht mogelijk plaats vindt in de omgeving van het kind.

Logeren

Samen Thuis biedt nog enkele logeerplekken aan kinderen die al langere tijd gebruik maken van de logeeropvang op Samen. Deze kinderen wonen thuis waarbij het gezin ontlast wordt op het moment dat het kind logeert op de zorgboerderij. De begeleiding is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden.