Klachtenprocedure

Zijn er klachten of ben je ontevreden?

Bij Zorgboerderij Samen Thuis streven we ernaar om problemen snel en effectief op te lossen. In samenwerking met erisietsmisgegaan.nl bieden we jou deze klachtenregeling. Hierin vind je een stap-voor-stap beschrijving van wat jij kunt doen, wat wij als zorgverleners kunnen doen, en hoe wij samen onvrede kunnen wegnemen en vertrouwen kunnen herstellen. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, begeleiden we jou bij het bereiken van een aanvaardbare oplossing voor beide partijen. Als dat ook niet lukt, faciliteren we een erkende geschillencommissie. Onze klachtenprocedure voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Elke zorgverlener binnen Zorgboerderij Samen Thuis is verplicht zich aan deze regeling te houden en jou hiervan op de hoogte te stellen. Doet hij dit niet, dan kun jij hierover een geschil indienen bij de geschillencommissie.

Er Samen Uit Komen

1. Probleem Melden:
Jij geeft aan wat het probleem is en wat je wilt bereiken. Dit doe je door gebruik te maken van het formulier “melden onvrede” op onze website www.erisietsmisgegaan.nl.

Als dat nodig is, kunnen onze helpdeskmedewerkers van erisietsmisgegaan.nl ondersteuning bieden bij het invullen van het formulier. Onze helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar.

2. Bespreken van de Melding:
Nadat je het online formulier hebt ingevuld, nemen wij telefonisch contact met je op om de melding te bespreken.

Vervolgens heb je de volgende mogelijkheden:
A: Je kunt zelf verder gaan met de informatie en tips die je hebt gekregen.
B: Je kunt een klacht indienen bij Zorgboerderij Samen Thuis.

Toelichting:

Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij besluit eerst zelf in gesprek te gaan met zorgboerderij Samen Thuis om het probleem samen op te lossen. Als dat niet lukt, kun je alsnog een klacht indienen. Je kunt geen klacht tegen de zorgverlener indienen, als je hetzelfde probleem al aan de rechter of een andere instantie ter beslissing hebt voorgelegd. Als je twijfelt of de instantie waar je het hebt ingediend onder deze uitsluiting valt, kun je dit altijd navragen. Ook is het mogelijk dat jouw klacht niet kan worden behandeld omdat de zorgverlener niet degene is tot wie de klacht zich eigenlijk richt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je de zorg niet vergoed krijgt, terwijl je daar wel recht op meent te hebben. Je moet je dan wenden tot de instantie die jouw zorg financiert: bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente. Het is goed voor jou om zo vroeg mogelijk in het proces te weten waar je aan toe bent.

Vervolgstappen:

Als de klacht bij Zorgboerderij Samen Thuis wordt ingediend en het probleem niet wordt opgelost, kun je contact opnemen met erisietsmisgegaan.nl voor verdere begeleiding. Wij zullen dan helpen om de zaak voor te leggen aan een erkende geschillencommissie, die een bindende uitspraak zal doen.