Missie

Samen Thuis wil diegene die niet in het eigen gezin kan opgroeien of (nog) niet (volledig) zelfstandig kan wonen een plek bieden waar hij/zij zich thuis voelt, waar hij/zij zich kan ontwikkelen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, maar ook gewoon geaccepteerd wordt zoals hij/zij is. Hulp kan vragen wanneer het even niet lukt of wanneer er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is.

Hierin vindt Samen Thuis een goede samenwerking met het netwerk van de cliënt van groot belang. Ouders blijven voor een cliënt een belangrijke factor ongeacht de situatie. Daarom wordt er altijd, indien nodig met professionele hulpverleners, naar een goede omgangsregeling tussen cliënt en ouders gezocht. Maar ook een goed samenwerkingsverband tussen ouders en het team van Samen Thuis vinden wij van groot belang.

Familie, kennissen hulpverlenerscontacten worden in kaart gebracht om de contacten die er zijn te waardborgen, te onderhouden en om samenwerkingsverbanden aan te gaan ten behoeve van de cliënt.

Naast de woonvorm is het belangrijk om een zinvolle dagbesteding (extern) te hebben. Daarom wordt er samen met de cliënt gekeken naar zijn interesse en mogelijkheden om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Voor de schoolgaande cliënt geldt passend onderwijs en voor de werkende cliënt een passende werkplek. Daarnaast is er aandacht voor de invulling van de vrije tijd in de vorm van sport en recreatie.

Visie

Iedereen verdiend een vertrouwde en veilige plek om te wonen en te werken. Een plek waar je je kan ontwikkelen en ontplooien als persoon. Een plek waar je je gewaardeerd voelt en een plek waar je je zelf kan zijn. Dit is waar Samen Thuis voor staat.