Werkwijze

Aanmelding en intake

Een aanmelding kan via de mail of telefonisch 0593 76 30 25.

Bij een telefonische aanmelding hanteren wij het aanmeldformulier voor het invullen van de eerste persoonsgegevens.

Dan volgt er een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek staat de eerste indruk van zowel het kind, diens ouders/verzorgers en Samen Thuis, centraal. De wensen en mogelijkheden worden besproken en bij een positieve indruk van alle betrokkenen wordt er een afspraak gemaakt.

Het kind wordt uitgenodigd om kosteloos maximaal één dagdeel mee te draaien op de zorgboerderij. Het kind krijgt een indruk van de plek waar hij of zij gebruik van wil maken en wij krijgen een indruk van het kind.

Na het wen moment nemen wij telefonisch contact op met de ouders/vertegenwoordiger van het kind om te bespreken of we samen verder gaan of de procedure wordt afgebroken.

Wanneer er is besloten samen verder te gaan wordt er een intakegesprek gepland. Deze vindt altijd plaats op Samen Thuis. Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier ingevuld. Naar aanleiding van het intakeformulier worden alle belangrijke gegevens rondom het kind besproken.

Tevens wordt de overeenkomst opgesteld.


Begeleiding en ontwikkeling

Naar aanleiding van het zorgaanbod dat geboden wordt op Samen Thuis, wordt bepaald of het wel of niet gewenst is om een begeleidingsplan op te stellen. In het begeleidingsplan wordt de werkwijze beschreven waarop de doelstellingen van het kind gerealiseerd worden. De doelstellingen worden vertaald in gerichte werkzaamheden en activiteiten waaraan het kind zal deelnemen.

Afhankelijk van de tussenliggende instantie wordt het begeleidingsplan geschreven door Samen Thuis of de betreffende instantie. Het begeleidingsplan wordt altijd besproken met de ouders/verzorgers van het kind.


Evaluatie voortgang en tevredenheid

Tijdens het evaluatiegesprek wordt de voortgang van het kind besproken aan de hand van het evaluatieformulier. Het evaluatiegesprek vindt halfjaarlijks plaats op Samen Thuis. De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind ontvangen een kopie van het evaluatieformulier.

Overeenkomst

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de:

  • Werkzaamheden
  • Tijden en looptijd
  • Vervoer
  • Kosten
  • Ziekte, calamiteiten en afmeldingen
  • Verzekering
  • Opzegtermijn
  • Toestemming voor beeld en geluid gebruik

Verder worden de huisregels, de klachtenregeling en privacyreglement besproken en wordt indien nodig een verklaring medicijnverstrekking ingevuld.